SIGNERING OG BETALING AV ELEV-PC

Som elev på videregående skole i Vestfold og Telemark fylkeskommune kan du signere kontrakt for elev-PC elektronisk. Leieavgiften for PC-en betaler du samtidig, eller i etterkant av signeringen.
 
Brukernavn og passord for å logge inn i signerings- og betalingsløsningen har du fått fra skolen din; enten på SMS eller ved skolestart. Brukernavnet ditt er det samme som du blant annet bruker når du skal logge deg på itslearning, og består av tre bokstaver fra fornavnet ditt og 4-5 siffer assosiert med din fødselsdato.
Eksempel på brukernavn: «rob1505», «ber12041». Du skal IKKE bruke e-postadressen din som brukernavn, eller skrive @skole.vtfk.no.  
 
Slik kommer du i gang:
Klikk "Logg inn" venstremenyen
 
 
Med det samme du er innlogget, får du mulighet til å betale for PC-en
Hvis du logger deg inn med mobilen, må du trykke på menyknappen (bruke eksisterende bilde) øverst i det venstre hjørnet.
 
 
Pålogging for foresatte:
Det er to alternativer for foresatte å få tilgang til signerings- og betalingsløsningen:
 
1. Du (elev) logger deg inn med ditt brukernavn (som beskrevet i teksten over) og oppretter brukernavn og passord som den/de foresatte kan bruke. Deretter logger foresatt(e) seg inn ved å klikke på menyvalget «Pålogging for foreldre» 
 
 
2. Du (elev) logger deg inn med ditt brukernavn (som beskrevet i teksten over) sammen med foresatt(e) og dere signerer og betaler i fellesskap 

Betaling av leieavgift

Leiekostnader for datautstyret er tilsvarende den til enhver tid gjeldende sum for minste ikke behovsprøvde stipend pr. år jf. Forskrift F13-07 m/vedlegg.
 
For skoleåret 2020/21 er dette kr 1071,-. Betalingsfristen er 6. oktober.
 
Du som elev i VG1 og VG2 kan velge å betale for ett avdrag for inneværende skoleår eller alle gjenstående avdrag. Du vil betale samme sum for alle år og vil slippe den årlige økningen tilsvarende økningen av stipendsatsen fra Lånekassen.
 
Du som elev i VG3 betaler kun avdrag for inneværende skoleår.