Betaling av elev-pc

Vestfold fylkeskommune innfører elektronisk betaling av leieavgift for skolepc fra skolestart 2017/18.
 
For å få tilgang til løsningen må du som elev ha fått utdelt et brukernavn og passord fra skolen.
Brukernavnet(Feide ID) er det samme som du bruker for å få tilgang til skolens nettverk, iTs Learning osv. 
  
  • For å komme i gang, klikker du på logg inn knappen i venstremenyen.
  • Du vil da få mulighet til å betale for PCen umiddelbart.
  • Logger du på via mobil, trykk på"menyknappen" øverst i venstre hjørne.
Dersom du har fått tildelt et passord for å logge på som forelder, se mer under menyvalget "Pålogging for foreldre"  
 
NB: Siden er nå stengt for betaling av leieavgift for skoleåret 2017/18 grunnet at betalingsfrist er utløpt. 
 
Krav for skoleåret 2017/18 vil nå bli innkrevet via Alektum inkassobyrå. Innbetaling av krav for skoleårene 2018/19 eller 2019/20 i denne løsningen fra og med 1.11.2017, er ikke å anse som betaling av krav for inneværende skoleår. 

Betaling av leieavgift

Leiekostnader for datautstyret er tilsvarende den til enhver tid gjeldende sum for minste ikke behovsprøvde stipend pr. år jf. Forskrift F13-07 m/vedlegg.
 
For skoleåret 2017/18 er dette kr 1014,-.
 
Du som elev i VG1 og VG2 kan velge å betale for ett avdrag for inneværende skoleår eller alle gjenstående avdrag. Du vil betale samme sum for alle år og vil slippe den årlige økningen tilsvarende økningen av stipendsatsen fra Lånekassen.
 
Du som elev i VG3 betaler kun avdrag for inneværende skoleår. 
 
Ytterligere informasjon om ordningen finner du på http://vfk.no/elevpc