Betaling av elev-pc

Vestfold fylkeskommune innfører elektronisk betaling av leieavgift for skolepc fra skolestart 2017/18.
 
For å få tilgang til løsningen må du som elev ha fått utdelt et brukernavn og passord fra skolen.
Brukernavnet(Feide ID) er det samme som du bruker for å få tilgang til skolens nettverk, iTs Learning osv. 
  
  • For å komme i gang, klikker du på logg inn knappen i venstremenyen.
  • Du vil da få mulighet til å betale for PCen umiddelbart.
  • Logger du på via mobil, trykk på"menyknappen" øverst i venstre hjørne.
Dersom du har fått tildelt et passord for å logge på som forelder, se mer under menyvalget "Pålogging for foreldre"  
 
NB: VG 2-elever på yrkesfag som ikke har betalt alle 3 års-leie for elev-pc skal betal for 3 . året innen oppgitt betalingsfrist 21.juni 2018 for at du som elev skal kunne får ta med deg pc-en som din personlige eiendom jf. kontrakt for elev-pc.
Manglende betaling etter betalingsfristens utløp vil bli sendt til inkasso. 
 

Betaling av leieavgift

Leiekostnader for datautstyret er tilsvarende den til enhver tid gjeldende sum for minste ikke behovsprøvde stipend pr. år jf. Forskrift F13-07 m/vedlegg.
 
For skoleåret 2017/18 er dette kr 1014,-.
 
Du som elev i VG1 og VG2 kan velge å betale for ett avdrag for inneværende skoleår eller alle gjenstående avdrag. Du vil betale samme sum for alle år og vil slippe den årlige økningen tilsvarende økningen av stipendsatsen fra Lånekassen.
 
Du som elev i VG3 betaler kun avdrag for inneværende skoleår. 
 
Ytterligere informasjon om ordningen finner du på http://vfk.no/elevpc